Šk. rok 2021/2022AktualityOznamy a pozvánky

Prečo hovorím očkovaniu ÁNO …

Ešte v 50 – tych rokoch 20. storočia boli bežne hospitalizované deti so záškrtom, čiernym kašľom, detskou obrnou , osýpkami . Úmrtnosť pri záškrte bola 10 % , detská obrna často viedla k ochrnutiu končatín a trvalému poškodeniu zdravia. Treba sa pýtať starých rodičov. V 50 – tych a 60 – tych rokoch 20. storočia deti často zomierali na infekčné ochorenia , ľudí v tej dobe nebolo potrebné presviedčať o potrebe očkovania. Dnes sa na tieto infekčné ochorenia – aj vďaka očkovaniu nezomiera , nevidíme ľudí s barlami po prekonanej obrne . Priveľmi sme si zvykli, že je nám dobre a v tom našom komforte zabúdame na zdravý rozum a základné objektívne fakty.

Očkovanie zásadne znížilo chorobnosť a úmrtnosť na infekčné ochorenia. Povinné očkovanie proti obrne sa u nás zaviedlo v r. 1957 , proti čiernemu kašľu v r. 1959, v r. 1969 proti osýpkam. Obrna u nás vymizla po celoštátnom očkovaní začiatkom 60 – tych rokov 20. storočia. Po narušení pravidelného očkovania v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu došlo v 90 – tych rokoch 20. storočia – nie tak dávno – k epidémiám záškrtu aj s úmrtiami , záškrt sa vyskytol aj u nás na východnom Slovensku, v rokoch 2017 – 2019 sa z Talianska k nám dostali lokálne epidémie osýpok.

Očkovanie zachraňuje ľuďom zdravie a život, proti vírusovým ochoreniam je to jediná účinná ochrana. Voči vírusom sa nevieme brániť antibiotikami a aj pri bakteriálnych infekciách pribúdajú baktérie , ktoré sú voči antibiotikám odolné.

Odpor voči očkovaniu je spojený s nepochopením jeho podstaty a nedostatkom informácií a vedomostí. Spoliehať sa na svoj funkčný imunitný systém je hazardom voči sebe, svojim blízkym a svojmu okoliu. Uprednostňovať nevedomosť a nezodpovednosť, hoaxy pred pravdou, je neetické a nezodpovedné.

Základným dôvodom pre očkovanie proti COVID 19 je nepredvídateľnosť ochorenia a jeho následkov. Áno, 80 % infikovaných prekoná COVID 19 iba s miernymi príznakmi, ale 20 % ľudí má komplikovaný priebeh a ukazuje sa , že až 50 % ľudí po prekonanej COVID infekcii môže mať následne postcovidový syndróm – únavu, úzkosť, dýchavičnosť, neurologické ťažkosti … postcovidový syndróm vzniká bez ohľadu na to, či ľudia mali mierny alebo ťažký priebeh ochorenia COVID 19, často aj po miernom priebehu ochorenia.

Nedôvera, ktorá vznikla pre rýchlu výrobu vakcíny proti ochoreniu COVID, je neodôvodnená, na princípe výroby mRNA vakcín sa pracovalo posledných 30 rokov, COVID pandémia len urýchlila ich vývoj.

Áno, všetky očkovacie látky proti COVID 19 nezabezpečujú 100 % ochranu pred ochorením, ale všetky chránia pred ťažkým priebehom ochorenia COVID 19, pred hospitalizáciou a smrťou. Ani jeden zaočkovaný človek neskončil na umelej pľúcnej ventilácii a ak ochorel, ochorenie malo ľahký priebeh.

Reinfekcia – opakované ochorenie COVID 19 je možné u očkovaných aj neočkovaných, ale očkovanie poskytuje lepšiu ochranu ako prirodzene prekonaná infekcia, výskyt reinfekcií u očkovaných je 11- násobne nižší, riziko prenosu infekcie na blízku osobu v spoločnej domácnosti pri reinfekcii je u zaočkovaných o 40 – 50 % nižšie ako pri prenose infekcie od nezaočkovanej osoby.

Prečo sa očkovať aj po prekonanej infekcii COVID 19 ?

Po prirodzenej infekcii nemá dostatok neutralizujúcich protilátok proti vírusu po 3 mesiacoch asi 40 % ľudí, po 6 mesiacoch až 66 % ľudí. Očkovaní pri reinfekcii tvoria až 15 x vyššie hladiny neutralizujúcich protilátok proti vírusu.

Mýtus manipulácie s DNA – m – RNA / mediatorova RNA, ktorú obsahuje vakcína proti COVID 19, nikdy nemôže vstúpiť do jadra bunky , nemôže meniť ani upravovať DNA očkovaného .

Očkovanie je prejav zodpovednosti voči sebe, svojej rodine a okoliu. Prevencia je vždy účinnejšia a lacnejšia ako liečba. Žiaden rozumný človek by nemal hazardovať so svojim zdravím a riskovať infekciu, ktorá môže ohroziť jeho život.

MUDr. Mária Rímska, klinický imunológ a alergológ, 7. 9. 2021

Hore