Oznamy a pozvánky

Prednáška klinickej logopédky 16.11.2018

Srdečne Vás pozývame na prednášku klinickej logopédky Mgr. Gréty Oríškovej, ktorá sa uskutoční v priestoroch našej školy dňa 16.11.2018 o 8.30 hod. na  7.poschodí.

Téma: Logopédia a dieťa s autizmom. Ako sa vyvíja ľudská reč a kedy je dieťa pripravené na návštevu logopéda. Aká je úloha špeciálneho pedagóga v triede pre deti s autizmom pri logopedickej príprave dieťaťa.

Svoj záujem potvrďte u svojej triednej/triedneho učiteľky/učiteľa.

Poplatok: 5€. Platí sa na mieste.

Hore