Pedagóg - Trieda I

Pedagóg - Trieda I

Mgr. Kamil Ďuraš

Email: kduras@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  UT 12:00 -13:00