Asistentka - MŠ 5

Asistentka - MŠ 5

Mgr. Daniela Potočňáková

Email: dpotocnakova@autistipresov.sk