Pedagóg

Pedagóg

Mgr. Monika Smreková

Email: msmrekova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: PO 13:30 -14:00