Asistentka - Trieda E

Asistentka - Trieda E

Bc. Zuzana Sedláková

Email:  zsedlakova@autistipresov.sk