Pedagóg - Trieda B

Pedagóg - Trieda B

PaedDr. Eva Soroková

Email: esorokova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  nepárny  ST 12:00 -13:00