Asistentka - Trieda J

Asistentka - Trieda J

Mgr. Veronika Ferková

Email: vferkova@autistipresov.sk