Asistentka - Trieda F

Bc. Zuzana Rusinková

Email: zrusinkova@autistipresov.sk