Pedagóg - Trieda D

Pedagóg - Trieda D

Mgr. Janka Ovádová

Email:  jovadova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30