Canisterapia

 

Canisterapia

Orientačný čas

9.00 – 9.30
9.30 – 10.00

Pondelok

1.  týždeň

nepárny

Trieda H

MŠ 1

MŠ 3

Trieda G

Trieda E

Pondelok

2. týždeň

párny

Trieda H

MŠ 1

MŠ 3

Trieda A

Trieda E

Štvrtok

1. týždeň

nepárny

Trieda B

MŠ 2

Trieda D

 

Štvrtok

2. týždeň

párny

Trieda B

MŠ 2

Trieda F