Pedagóg - Trieda K

Mgr. Zuzana Čatlošová

Email: zcatlosova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30