Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí

Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí

Linhartová, E.: Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí, Nová Forma 2010

jedinělou formou psaná kniha o autismu, o vrozené vývojové poruše sociálního a emočního vývoje a komunikace, která ovlivňuje nejen všechny složky osobnosti člověka, ale zasahuje významným způsobem i do života blízkých osob lidí s touto diagnózou. S nekonečnou, stále se opakující psychickou zátěží se matky a otcové dětí s autismem vyrovnávají někdy s většími, jindy s menšími potížemi a právě jim je věnován první díl knihy s názvem:

DÍL I. - Perpetuum autile: mozaika nevšedních zážitků rodičů dětí s autismem otevírá dveře do zákulisí jejich světa. Drink nadějí, zoufalství, pocitů viny z vlastního selhání, to vše okořeněné černým humorem autorky, matky třináctileté Marianky, dívky s autismem. Následuje DÍL II. - Marianka sděluje: Třináctiletá dcera autorky, Marianka, vám svým nezaměnitelným způsobem vysvětlí, co je a co není důležité a proč je divné, že nejste jako ona...