Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Jak zvládnout problémy děti se školou?  KENDÍKOVÁ J., VOSMIK M., Pasparta 

Kladiete si nasledujúce otázky?

- Kto mi môže pomôcť vyriešiť starosti môjho dieťaťa v škole?

- Kedy sa mám obracať na poradenské zariadenia a čo od nich môžem vyžadovať?

- Ako má vyzerať starostlivosť o žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole?

- Je pre moje dieťa vhodný odklad školskej dochádzky, individuálny vzdelávací plán alebo prípravná trieda?

- Bude pre moje dieťa vhodný prestup na inú školu a ako to vybaviť?

- Ako úspešne ukončiť strednú školu?

- Akú náplň práce má asistent učiteľa?

- Kedy a za akých podmienok je vhodné mať asistenta učiteľa?

- Ako pomôže môjmu dieťaťu individuálny vzdelávací plán?

- Čo musí obsahovať individuálny vzdelávací plán?

- Akú ďalšiu literatúri si mám naštudovať?

Nielen na tieto otázky získate zrozumiteľnou formou podané odpovede. V publikácii nájdete okrem iného celú radu ďalších informácií, ktoré sa týkajú detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole. Praktické a nápomocné budú pre Vás aj konkrétne návody a vzory. Publikácia je dôležitým a nepostrádateľným pomocníkom pre rodičov, učiteľov a iných odborných pracovníkov.