K aktuálnym otázkam špeciálnej pedagogiky

G. Rehuš a kolektív.

SPN 1973