Laser Aréna Pulzar

Laser Aréna Pulzar

Ďakujeme Laser Aréna Pulzar za skvelý sponzorský dar na náš 1. žiacky ples, ktorý vyhral Matej a pozval svojich kamarátov si zahrať laserovú hru. Bolo to úžasné  Chlapci si to náramne užili..