Nedávejte do hrobu motýla živého - Príběhy lidí s autismem

Nedávejte do hrobu motýla živého - Príběhy lidí s autismem

Nedávejte do hrobu motýla živého – APLA Praha 

Súbor takmer 40 príbehov od rodičov a súrodencov ľudí s autizmom ale aj od dospelých osôb s autizmom

Příběhy lidí s autismem nevyšly proto, aby nabídly řešení, ale něco ještě cennějšího - osobní prožitk. Rodiny dětí s autismem mají život mnohem těžší, než si běžný člověk dokáže představit. Jednotlivá vyprávění jsou doplněná komentáři odborníků, proložená literárními a výtvarnými dílky dětí i dospělých lidí a řadou fotografií.

Příběhy byly do knihy vybírány tak, aby tvořily co nejpestřejší mozaiku různých pohledů, názorů, postojů i zkušeností lidí, kteří mají co do činění s autismem. V knize tak najdeme nejen vyprávění rodičů, kteří výchovu svého dítěte berou jako poslání a péči o dítě s postižením za něco obohacujícího, ale i příběhy matek, které přes veškerou mateřskou lásku a dlouhé roky péče neshledávají na diagnóze autismu nic, za co by mohly děkovat. V řadě příběhů nechybí humor, dokonce ani ten černý, který dokládá, že s autismem se dá vyrovnávat různým způsobem.

Část knihy je věnována obecným informacím o autismu a nejčastějším mýtům, které o autismu panují nejen v laické, ale i odborné veřejnosti.

Knihu Nedávejte do hrobu motýla živého připravila v roce 2012 Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha. www.praha.apla.cz