Obrazový slovník - sebeobslužné dovednosti

Obrazový slovník - sebeobslužné dovednosti

Obrazový slovník - sebeobslužné dovednosti - Romana Straussová, Iva Roštárová 

Publikácia bola vytvorená za účelom jednoduchšieho rozvoja detí s autizmom v predškolskom a skorom školskom veku v sebaobslužných zručnostiach. Publikácia je praktickou pomôckou, ktorá sa opera o potreby a vnímanie detí s poruchou autistického spektra. Publikácia sa skladá z dvoch častí (textovej a obrazovej pre praktické využitie)