Odborný seminár "VÝVIN A STIMULÁCIA ZRAKU OD NARODENIA DO 6 ROKOV"

Odborný seminár "VÝVIN A STIMULÁCIA ZRAKU OD NARODENIA DO 6 ROKOV"

Pozývame Vás na odborný seminár 

"VÝVIN A STIMULÁCIA ZRAKU OD NARODENIA DO 6 ROKOV"

31.8.3015 o 9:00 hod. v priestoroch Spojenej školy internátnej na masarykovej 20/c v Prešove.