Sociálna pracovníčka

Sociálna pracovníčka

Mgr. Jana Konečná

Email: jkonecna@autistipresov.sk