Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Mgr. Lenka Migová

Email: lmigova@autistipresov.sk