Pedagóg - MŠ 2, zástupkyňa pre MŠ

Pedagóg - MŠ 2,  zástupkyňa pre MŠ

Mgr. Iveta Feťková Olenočinová

Email: zastupcams@autistipresov.sk

 

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci,    ST 13:30 -14:30