Pedagóg - MŠ 1

Pedagóg - MŠ 1

Bc. Jana Jendrichovská

Email: jjendrichovska@autistipresov.sk

 

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci,  UT 13:00 -14:00