Pedagóg - MŠ 5

Pedagóg - MŠ 5

Mgr. Andrea Lešková

Email:  aleskova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  nepárny týždeň   ST 12:00 -13:00