Zastupkyňa riaditeľky, Pedagóg - Trieda E

Zastupkyňa riaditeľky,     Pedagóg - Trieda E

Mgr. Tatiana Kmecová

Email: tkmecova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30