Problémové chování u lidí s mentální retardací

Problémové chování u lidí s mentální retardací

Emerson Eric, Problémové chování u lidí s mentální retardací , Portál 2008

Těžká mentální retardace a autismus často vede k problémovému chování, které může zahrnovat agresivitu, sebepoškozování, sklony k destruktivnosti, hyperaktivitu, nevhodné sexuální nebo společenské chování a neobvyklé návyky. Takové chování nepříznivě ovlivňuje zdraví a bezpečnost jak člověka s postižením, tak pečujícího. V knize autor shromáždil vyčerpávající přehled nejnovějších poznatků o charakteru, epidemiologii a příčinách problémového chování způsobeného mentální retardací a zároveň poskytuje cenné vodítko, jak v konkrétních situacích zasáhnout. Kniha je nezbytnou pomůckou pro psychology, psychiatry, speciální pedagogy a další pracovníky pečující o lidi s mentální retardací a s autismem. Prof. E. Emerson je zkušeným odborníkem v oblasti mentální retardace. Aktivně provádí řadu výzkumů a o mentální retardaci přednáší na univerzitách. Knihu po odborné stránce lektoroval PhDr. Hynek Jůn, terapeut APLA.