Sebeobslužné dovednosti

Sebeobslužné dovednosti
Cílem publikace je seznámit rodiče a pedagogy dětí s PAS se specifickými metodami při nácvicích sebeobslužných dovedností, se zvláštnostmi v jednotlivých oblastech, které PAS může způsobit.
(např. omezený sortiment jídla, problémy v přijímání nového a výměna sezónního či malého oblečení, neochota použít jiný záchod než doma, obavy ze sprchování aj.)

V publikaci jsou popsány využívané metody při nácviku:

- používání toalety

  • - stravování (jídlo a pití), stolování
  • - umývání, osobní hygiena
  • - domácí práce
  • - praktiké dovednosti u školních dětí (samostatný pohyb, používání telefonu, PC, nakupování, cestování MHD, ...)

 

Součástí samostatné přílohy jsou vizualizované pomůcky, které vlastní nácvik výrazně usnadní. Mohou být i inspirací rodičům či učitelům pro výrobu vlastních pomůcek.

Doufáme, že kniha plná informací vycházejících z dlouhodobé zkušenosti autorek přispěje k usnadnění provádění nácviků u dětí s PAS a přispěje ke zkvalitnění jejich života i života jejich rodin.