Šimonovy pracovní listy 10 - rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Šimonovy pracovní listy 10 - rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Markéta Mlčochová, Richard Šmarda.

Praha : Portál 2007.

Soubor 32 pracovních listů s metodickými pokyny. První část tvoří cvičení zaměřená na rozvoj motoriky jazyka a pohybu rtů. Autorce se podařilo pomocí nápadité motivace připravit návody pro všechna základní cvičení jazyka a rtů tak, aby je děti prováděly s chutí. Rozvíjí se současně i jemná motorika a zvuková stránka úkolu se k této činnosti nenásilně připojuje. Druhou část tvoří dechová cvičení doplněná o další činnosti, předkládaná zábavnou formou. V metodické části je popsán nácvik správného dýchání.