Šk. rok 2011/2012

Šk. rok 2011/2012
Projekt č. 1

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda v rámci 14. kola grantového programu Podpora znevýhodnených skupín finančne podporila projekt Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom s názvom Zriadenie multifunkčnej počítačovej a terapeutickej miestnosti pre deti a mladých ľudí s autizmom

Trvanie projektu: október 2011 - apríl 2012

Hlavná myšlienka projektu: zriadenie multifunkčnej počítačovej a terapeutickej miestnosti pre deti a mladých ľudí s autizmom s cieľom zlepšiť počítačovú gramotnosť, vytvoriť lepšie možnosti na trávenie voľného času a pomocou špecializovaných programov vytvoriť lepšie možnosti na budovanie rečových a komunikačných schopností tejto cieľovej skupiny.

Nadačný fond Telekom  podporil tento projekt sumou: 4 500 EUR

V rámci projektu sme zakúpili:  2 počítačové zostavy, 1 počítačovú zostavu s dotykovou obrazovkou, logopedický program FONO, Mentio program, Čítacie pero.

 

Viac fotiek na FB

www.facebook.com/media/set/?set=a.393794130651549.93747.147962691901362&type=1

 

Projekt č. 2

 

Nadácia Orange v rámci grantového programu Prekročme spolu bariéry 2011 finančne podporila projekt Regionálneho autistického centra - Francesco s názvom Mami, oci, naučte sa mi rozumieť.

Trvanie projektu: máj 2011 - september 2011

 

Hlavná myšlienka projektu:

Cieľom projektu je prostredníctvom aktívnej terénnej práce špeciálnych pedagógov zaviesť komunikačný systém PECS (výmenný obrázkový komunikačný systém) do domáceho prostredia detí a mladých ľudí s autizmom. Jej náplňou je zavedenie metodiky PECS do domáceho prostredia, vyškolenie rodičov a súrodencov detí s autizmom v používaní a tvorbe PECS, vytvorenie špeciálneho komunikačného prostredia – individuálne komunikačné knihy, denné režimy, vizualizované týždenné a mesačné plány, aktívna práca s dieťaťom a celou rodinou. Vytvorenie funkčného komunikačného kanálu dieťaťa s autizmom a jeho rodinou prispeje k skvalitnenie života nielen samotného dieťaťa, ale aj jeho rodiny a prispeje k čiastočnému odstráneniu sociálnej izolovanosti jednotlivca i celej rodiny.

 

Canisterapia pre deti s autizmom

Projekt č. 3

Komunitná nadácia Veľký Šariš v rámci podpori projektu z programu Občianska voľka Pivovaru Šariš, ktorý realizuje Pivovar Topvar, a.s. za pomoci Komunitnej nadácie Veľký Šariš finančne podporila pojekt s názvom: Canisterapia pre deti s autizmom vo výške 3 000 Eur. Projekt realizovalo Francesco - regionálne autistické centrum.

 

 

Vytvorme bezpečné ihrisko pre deti s autizmom

Projekt č. 4

Komunitná nadácia Bardejov v rámci projektu Vytvorme bezpečné ihrisko pre deti s autizmom podporila Regionálne autistické centrum Francesco sumou vo výške 1 537 Eur.

Program bol podporený z Nadačného fondu RWE Gas Slovensko v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska a Komunitnou nadáciou Bardejov