Školenie "ABA - teoretické východiská" 3.2.2014

Školenie "ABA - teoretické východiská"       3.2.2014

ABA - Aplikovaná behaviorálna analýza 

 3.2.2014  v priestoroch školy

Prednašajúci: Mgr. Zuzana Mašténová