Školenie "Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku" 29.11.2013

Školenie  "Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku"     29.11.2013

 Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta.

Prednašajúci:

Prof.doc.Mudr. Daniela Ostatníková, PhD: Etiológia a proces vzniku detského autizmu z pohľadu neuropsychobiológie (najnovšie neurofyziologické, genetické a psychobiologické príčiny  autizmu)

MUDr.Katarína Babinská, PhD., MSc.: Výživa autistického dieťaťa a nové prístupy k podpornej liečbe autizmu

MUDr:. Anna Pivovarčiová: Behaviorálna liečba autizmu - ABA terapia 

PhDr.Daniela Jánošíková, PhD.: Objektívna diagnostika autizmu na Slovensku