Školský časopis

Školský časopis

V októbri sa Vám do rúk dostáva prvé číslo školského časopisu "Krtkov svet". Časopis je o živote detí v Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a klientov Krajského autistického centra v Prešove. Tento časopis pre Vás pripravujú, Vaši spolužiaci a kamaráti, zo Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom a Krajského autistického centra v Prešove.Časopis bude vychádzať raz mesačne a nájdete v ňom informácie o tom, čo sme počas mesiaca v škole zažili, čo nové sme sa naučili, kde sme boli a čo sme videli. Taktiež sa každý mesiac budete môcť inšpirovať receptom na pochúťky, ktoré máme radi, naučiť sa novú pesničku, zabaviť sa na vtipoch, ktoré nás pobavili alebo si potrápiť hlavičku pri riešení našich tajničiek a úloh. Veríme, že sa Vám náš časopis bude páčiť a príjemne sa zabavíte.