Terapie problémového chování a fyzické restrikce

Terapie problémového chování a fyzické restrikce

Kateřina Balická, Hynek Jůn: Terapie problémového chování a fyzické restrikce,    Pasparta  2012

Publikácia je stručným sprievodcom problematiky problémového správania, vysvetľuje čo je to problémové správanie (resp. definuje problémové správanie z rôznych aspektov). Je to výborná príručka najmä pre zariadenia pre klientov s autizmom s pridruženou mentálnou retardáciou. Vysvetľuje priebeh agresívneho správania a možné reakcie naň v jeho 3 fázach.  Opisuje (aj s fotodokumentáciou) základné polohy (hmaty) pri fyzickej reštrickii, ktoré vychádzajú z dvoch modelov (zo zariadenia Muccomore Abbey Hospital v Belfaste a rakúskeho terapeuta Carlose Ecsalery).