V školskom roku 2007/2008 sme získali granty

 

  1. z nadácie SPP na "Plávanie rodín detí s autizmom"
  2. z Konta nádeje STV sme zakúpili rehabilitačné pomôcky do relaxačnej miestnosti
  3. z nadácie VÚB sme zakúpili komunikačné tabuľky a program Boardmaker na tvorbu komunikačných kariet a zošitov z USA
  4. z nadácie konta Orange sme zakúpili magnetické tabule do tried
  5. z Komunitnej nadácie mesta Prešov sme získali grant na nákup špeciálnych počítačových programov, úpravu ihriska  v átriu školy
  6. firmou Kronospan, asociáciou slovnesko - talianksých podnikateľov a nadácie sme zíslali grant na výrobu šatňových skriniek