V školskom roku 2008/2009 sme získali granty

 

  1. z nadácie Slovnaft na "Plávanie rodín detí s autizmom"
  2. z nadácie T - mobile Slovensko, nadácie Pontis na nákup veľkej trampolíny v átriu školy a pružinových hojdačiek
  3. z Americkej obchodnej komory na nákup lavíc a stoličiek pre školu
  4. z nadácie konta Orange na nákup a výrobu špeciálnych didaktických pomôcok