V školskom roku 2009/2010 sme získali granty

 

  1. z nadácie Slovnaft na "Plávanie rodín detí s autizmom"
  2. z nadácie firmy Siemens na nákup prístroja na bio-feedback na terapiu
  3. z AKNS na canisterapiu
  4. z nadácie Carmeuse na nákup masážneho stola
  5. z nadácie Slovenskej Sporiteľne na projekt bio-feedback
  6. z Lions clubu na nákup zariadenia pre ergoterapiu (krosná, kuchynka, práčka) a rehabilitáciu (hadromasážna vaňa), preplatenie pobytu v škole v prírode v Starej Lesnej
  7. z projektu Modernizácia školstva 6 notebookov, 5 počítačov a dataprojektor
  8. z projektu MPC 1 počítač, 1 multifunkčné zariadenie, 1 digitálny fotoaparát, 1 televízor, elektornické a didaktické pomôcky