Pedagóg - Trieda J

Mgr. Jana Čurová

Email: jcurova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30