Autizmus vpísaný do hliny - Nadácia VUB

Nadácia VUB

Realizátor projektu: Francesco - regionálne autistické centrum

Trvaniie projektu: august - november 2014

                                      

Nadácia VÚB podporila arteateliér vo Francescu – regionálnom autistickom centre na Vodárenskej ulici 3, Prešov, sumou 2000 Eur. Vďaka týmto prostriedkom sa mohol zakúpiť elektrický hrnčiarsky kruh a všetky pomôcky k nemu, vrátane dvesto kíl hliny. V období od septembra 2014 do novembra 2014 bolo 20 detí zaradených do projektu, aby sa skúmal vplyv tejto terapie na deti a klientov s autizmom. Projekt bol zakončený úspešne s pozitívnou reakciu detí a klientov s autiozmom a aj po jeho ukončení je naďalej sfunkčnená hrnčiarska miestnosť. 

 

Fotogaléria: Autizmus vpísaný do hliny - Nadácia VUB