Training program for development of work skills and habits for clients with autism

Tréningový program pre rozvoj pracovných zručností a návykov u klientov s autizmom

Zamestnanecký grantový program  Nadácie HENKEL

Realizátor projektu: Francesco - regionálne autistické centrum

Trvanie projektu: 01.12.2014 - 30.05.2015

 
Cieľ projektu: 
Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok pre budovanie a posilňovanie pracovných zručností a schopností mladých ľudí s autizmom, ktoré sú dôležité pri budovaní ich samostatnosti.

Fotogaléria: Training program for development of work skills and habits for clients with autism Tréningový program pre rozvoj pracovných zručností a návykov u klientov s autizmom