Otvorená knižnica pre uzavretý svet autistov

Cieľ: Vytvorenie dvoch knižných kútikov na dvoch poschodiach školy.
Trvanie projektu: 1.9.2014 do 31.12.2014 
Výška grantu: Eur 500,--
 
                   
 
Projekt je zameraný na podporu a rozvoj záujmu o čítanie a na rozvoj čitateľských zručností detí s autizmom a to vytvorením špeciálnych knižných kútikov na dvoch poschodiach Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom. Projekt a jeho aktivity sa dotknú vyše sedemdesiatich detí a mladých ľudí s autizmom. Počas štyroch mesiacov od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 sa za finančnej podpory a dobrovoľníckej práce špeciálnych pedagógov a dobrovoľníkov zo širšej verejnosti vytvoria dva špeciálne vybavené knižné kútiky, ktoré budú slúžiť na podporu čitateľských zručností, funkčnej gramotnosti a záujmu o čítanie vo všeobecnosti a taktiež na podporu sociálnej interakcie medzi žiakmi rôznych tried. Zároveň v tomto období budú v týchto kútikoch prebiehať organizované čítania a bábkové divadielko realizované dobrovoľníkmi zo širokej verejnosti, čím vytvoríme most medzi verejnosťou a deťmi s autizmom a zároveň zvýšime povedomie o
autizme za bránami našej školy. 
 

 

 

Fotogaléria: Otvorená knižnica pre uzavretý svet autistov