Autizmus vypálený do hliny

Nadácia VUB

Realizátor projektu: Francesco - regionálne autistické centrum

Trvaniie projektu: jún 2015 - október 2015

V období od júna 2015 do októbra 2015 prebehol projekt s názvom Autizmus vypálený do hliny v priestoroch arteateliéru vo Francescu - regionálnom autistickom centre na ulici Vodárenská 3, Prešov. Tento projekt podporila finančne Nadácia VÚB a pre klientov s poruchou autistického spektra sa tak mohla zakúpiť hrnčiarska pec KITTEC  S66. Nadácia VÚB tak v období od januára 2015 - októbra 2015 pomohla zriadiť plne funkčnú hrnčiarsku miestnosť s kruhom, pecou a ďalšími pomôckami. Ďakujeme za našich klientov, za naše deti a žiakov s autizmom. Vďaka terapii s hlinou sa viac otvárajú, prináša im to radosť, uspokojenie, cítia sa plnohodnotnejšie a dostali tak šancu obklopiť sa aj vlastne vyrobenými pomôckami a dekoráciami. Ďakujme Nadácia VÚB a ľudia, ktorí. ju tvoríte."

 

 

Fotogaléria: Autizmus vypálený do hliny