Cyklistika aj pre deti s autizmom

Zamestnanecký grantový program ČSOB Nadácie

Realizátor projektu: Francesco - regionálne autistické centrum

Trvanie projektu: 01.12.2014 - 30.05.2015

 

Projekt je zameraný na zlepšenie podmienok a vyrovnania šancí k aktívnemu tráveniu voľného času a budovania zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí s autizmom a ich rodín a to prostredníctvom sprístupnenia cyklistiky aj pre tieto deti. Deti a mladí ľudia s autizmom a ich rodiny nemajú kvôli dôsledkom postihnutia mnoho možností športovať a sú často v značnej sociálnej izolácii. Bicyklovanie je jednou zo športových aktivít, ktoré jedinci s autizmom po primeranom nácviku zväčša zvládajú a je to aktivita, ktorej sa môže venovať celá rodina. Tandemový typ bicykla je pre nácvik základných zručností potrebných na bezpečné pohybovanie sa na cyklotrasách a na miestnych komunikáciách pre osoby s autizmom ideálnym riešením. Vďaka finančnej podpore a dobrovoľníckej práci ľudí, ktorých sa autizmus dotýka osobne či profesne sa aj deti s autizmom budú  bezpečne bicyklovať.

 

 

Fotogaléria: Cyklistika aj pre deti s autizmom