Senzorická integrácia pre deti s autizmom

Nadácia Tatrabnaky: Zamestnanecký grantový program Dobré srdce

Realizátor projektu: Francesco - regionálne autistické centrum

Trvanie projektu: 1.6.2015 - 31.12.2015

 

Ciele projektu:


Projekt "Senzorická integrácia pre deti s autizmom" je zameraný na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb pre deti s autizmom a pre deti s viacnásobným postihnutím a to zavedením terapie senzorickej integrácie do dennej starostlivosti. Projektovým zámerom je aj posilnenie rodičovských kompetencií v starostlivosti o deti s postihnutím a zároveň aj ďalšie vzdelávanie odborníkov, ktorí sa venujú tejto cieľovej skupine.

 

Fotogaléria: Senzorická integrácia pre deti s autizmom