Digiškola

Trvanie projektu: 22.11.2013 – 30.9.2015

Projekt financovaný z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

 

Naša škola sa zapojila do projektu DIGIŠKOLA, ktorého hlavným cieľom je modernizácia vyučovacieho procesu za elektronickej podpory. Ide o národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom a je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Naša škola sa do projektu prihlásila a aj uspela. Získali sme interaktívnu tabuľu, notebook a 5 tabletov. Každá škola zapojená do projektu sa zaviazala vytvoriť školské projekty na vybrané témy. My sme si vybrali oblasť

za základnú školu : videomateriál -"Máme radi Slovensko"

za materskú školu: Metodický materiál k interaktívnej tabuli – „Rozvoj  grafomotoriky  u deti predškolského veku s PAS“

 

Fotogaléria: Digiškola