Vytvorenie bezpečnej voľnočasovej zóny pre deti s autizmom

 

Cieľom projektu je vybudovať bezpečnú voľnočasovú zónu pre deti a mladých ľudí s autizmom  a ich rodiny, budovať pozitívny postoj k aktívnemu tráveniu voľného času a zdravý životný štýl, skvalitniť život detí s autizmom a ich rodín.

Nadácia  ČSOB v rámci zamestnaneckého grantového programu a nadácia Pontis finančne podporili projekt Regionálneho autistického centra – Francesco s názvom Vytvorenie bezpečnej voľnočasovej zóny pre deti s autizmom vo výške 2 818 Eur.

Cieľom projektu je vybudovať bezpečnú voľnočasovú zónu pre deti a mladých ľudí s autizmom  a ich rodiny, budovať pozitívny postoj k aktívnemu tráveniu voľného času a zdravý životný štýl, skvalitniť život detí s autizmom a ich rodín.

Trvanie projektu: december 2012 - máj 2013

Fotogaléria: Vytvorenie bezpečnej voľnočasovej zóny pre deti s autizmom - Nadácia ČSOB