Hrnčiari s autizmom

Nadácia VUB

Realizátor projektu: Francesco - regionálne autistické centrum

Trvanie projektu: jún 2016 – október 2016

 

 Projekt s názvom „Hrnčiari s autizmom“  je pokračovaním projektov „Autizmus vpísaný do hliny“ z roku 2014 a „Autizmus vypálený do hliny“ z roku 2015. Všetky projekty finančne podporila  Nadácia VÚB. V období od júna do augusta sa dokúpili ďalšie pomôcky na tvorbu hrnčiarskych výrobkov pre miestnosť s hrnčiarskym kruhom a vypaľovacou pecou a miestnosť sa upravila. Od septembra miestnosť navštevujú klienti Francesca a žiaci SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a takisto aj žiaci Praktickej školy, ktorí si zdokonaľujú získané zručnosti v hrnčiarskej výrobe. Ich výrobky boli v mesiaci október vystavené v Centre včasnej intervencie, s ktorým spolupracujeme, kde ich mohli obdivovať ostatní klienti, ich rodičia aj zamestnanci centra.

 

Fotogaléria: Hrnčiari s autizmom