Pekné ihrisko, miesto kde sa môžem hrať

                     

Nadácia Filantropia – grantový program: “Radosť pomáhať”

Realizátor projektu: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom

 

Trvanie projektu: apríl – jún 2016

 

Ciele projektu:

Cieľom projektu je skrášliť a sfunkčniť priestory pre školu a materskú školu pre deti s autizmom, ich dve školské ihriská. Prostredníctvom dobrovoľníckej práce posilniť komunitu ľudí, ktorých sa autizmus dotýka. 

 

 

Fotogaléria: Pekné ihrisko, miesto kde sa môžem hrať