Šk. rok 2020/2021AktualityOznamy a pozvánky

Športuj aj Ty!

V rámci grantového programu Športuj aj Ty! podporila Nadáca SPP projekt:

Oheň, voda, zem, vzduch – 4 živly aktivizujú autistov

Termín: apríl 2021 – november 2021

Grant: € 1 500,–

Opis projektu: V projekte chceme vytvoriť vhodné podmienky pre ľudí s autizmom, ich rodiny a
priateľov na naštartovanie aktívneho trávenia voľného času, formovanie pozitívneho vzťahu k športu a
získanie sebavedomia, že športovať sa dá i s členom rodiny s autizmom. Zároveň chceme posilniť
vzájomne vzťahy medzi jednotlivými členmi komunity. Počas projektu zorganizujeme 4 športovo-
rekreačné stretnutia s tematikou 4 živlov, kde sa komunita zapojí do športových aktivít spojených s
daným živlom.

Hore