Dokumenty školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ –  ziadost-o-prijatie-do-ZS

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ /normointelekt/ – ziadost-o-prijatie-do-ZS-normointelekt

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018 – Sprava sk. r. 2017/2018

Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017 – Sprava o vychovno-vzdelavacej cinnosti za rok 2016-2017

Volebný poriadok pre voľby Rady školy – Volebny poriadok pre volby Rady skoly

ŠKVP MŠ 2018/2019 – SKVP- MS

Školsky poriadok MŠ – skolsky poriadok MS

Školský poriadok ZŠ – Skolsky-poriadok-ZS

Školský poriadok PŠ – Skolsky poriadok PS

 

 

Hore