Dokumenty školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ/MŠ –  ziadost-o-prijatie-do-ZS-MS

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ /normointelekt/ – ziadost-o-prijatie-do-ZS-normointelekt

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021 – Sprava sk.r. 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020 – Sprava sk. r. 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019 – Sprava sk. r. 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018 – Sprava sk. r. 2017/2018

Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017 – Sprava o vychovno-vzdelavacej cinnosti za rok 2016-2017

Volebný poriadok pre voľby Rady školy – Volebny poriadok pre volby Rady skoly

ŠKVP MŠ – SKVP- MS

ŠKVP ZŠ – SKVP-ZS

ŠVKP PŠ – ŠkVP PŠ

Školsky poriadok MŠ – skolsky poriadok MS

Školský poriadok ZŠ – Skolsky-poriadok-ZS

Školský poriadok PŠ – Skolsky poriadok PS

 

 

Hore