Jedálny lístok

Z obedu je možné žiaka odhlásiť deň pred neprítomnosťou žiaka do 8:30. Stravu žiaka prihlasuje a odhlasuje rodič – kontakt: p. Tatiana Kollarčíková 0908 642 739.

Vyúčtovanie stravy dostanete v júni na konci školského roka.

 

Hore