Jedálny lístok

Z obedu je možné žiaka odhlásiť deň pred neprítomnosťou žiaka do 10:30. Stravu žiaka prihlasuje a odhlasuje rodič – kontakt: p. Tatiana Kollarčíková 0908 642 739.

Vyúčtovanie stravy dostanete v júli po ukončení školského roka.

Jedálny lístok MŠ

 

 

Jedálny lístok ZŠ, PŠ

 

 

Hore